راه اندازی موفيت آميز نسخه تحت وب سيستم آرشيو تصاوير پزشکی (PACS)
1393/02/13
08 و 51 دقیقه

راه اندازی موفيت آميز نسخه تحت وب سيستم آرشيو تصاوير پزشکی (PACS)

آرشيو تصاوير پزشکی (PACS) توليدی شرکت رايکا افزار پارس در ارديبهشت ماه 1393 در بيمارستان حافظ با همکاری مديريت فن آوری اطلاعات و کميته پکس دانشگاه علوم پزشکی شيراز با موفقيت راه اندازی گرديد از ويژگی های بارز اين سيستم دارا بودن دو Viewer می باشد که يک نسخه تحت وب می باشد و بصورت خيلی سريع تصاوير مورد درخواست را در مرورگر باز می نمايد و نمايشگر دوم نسخه ای سازگار با تمامی سيستم عامل می باشد در سيستم کاربر به صورت اتوماتيک نصب می گردد و تصاوير را نمايش می دهد و دارای ابزارهای تشخيص جهت پزشکان می باشد
کاربران اين سيستم می توانند در هر جايي با دسترسی به اينترنت (پس از احراز هويت) به اين سيستم متصل گردند و پرونده تصويری بيماران را مشاهده نمايند.