اتوماسیون و دبیرخانه
سرویس Modality Worklist
0
[@param_rows]
یک راه حل ساده برای یکپارچه سازی نرم افزار های سازمان کنار گذاشتن سیستم های جزیره ای و توسعه یک سیستم اطلاعاتی جامع است. اما این راه حل عملاً  امکان پذیر نمی باشد زیرا نیازهای یک سازمان از قبل به طور کامل مشخص نبوده اند ...
    Error loading template file (tpl/rayka/structure/pagination_col.htm).
موارد 1 تا از تعداد کل 1 یافته را مشاهده می کنید